Op het moment dat je bevallen bent van een kind ben je er waarschijnlijk nog niet helemaal mee bezig, de basisschool. Op het moment dat je kind vier jaar wordt, gaat je kind iedere dag naar school. Een spannende periode. Sommige kinderen gaan al naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, waardoor de overgang wat minder groot is. Toch is het een intensieve periode. 

Niet alleen voor je kind is het intensief. Ook als ouder maak je je waarschijnlijk al wat zorgen. Je wilt natuurlijk graag dat je kind een goede aansluiting heeft in de klas, dat je kind met plezier naar school gaat en dat het type onderwijs past bij jullie gezin. 

In dit artikel zetten we de verschillende soorten onderwijs op een rijtje. We hopen dat de keuze voor een juiste basisschool op deze manier wat makkelijk wordt gemaakt. 

Openbare basisschool

Op een openbare basisschool staat het geloof niet centraal. Op deze basisschool zijn alle kinderen welkom. Er zijn openbare basisscholen die werken met een bepaalde pedagogische aanpak. De school zal je hierover informeren. 

Per regio is het verschillend wanneer je je kind moet aanmelden voor de basisschool. Er zijn scholen met grote wachtlijsten. Daarom is het verstandig om dit al te bekijken op het moment dat je bent bevallen. 

Bijzonder basisonderwijs

Op deze basisscholen wordt er les gegeven vanuit een bepaald geloof. Hierbij kun je denken aan de volgende soorten geloofsovertuigingen: Christelijke scholen, Protestantse scholen, Protestants-Christelijke scholen, Rooms-Katholieke scholen, Joodse scholen, Islamitische scholen, Oecumenische scholen en Humanistische scholen. 

Binnen iedere school wordt er anders omgegaan met de verschillende geloven. Op sommige scholen wordt er bijvoorbeeld iedere dag uit de bijbel gelezen, maar er zijn ook scholen waar alleen extra aandacht is voor het geloof op verschillende feestdagen. Het is goed om dit na te vragen bij de verschillende basisscholen. 

Ongeveer 66% van de kinderen gaat naar deze basisscholen. Het is zeker niet altijd zo dat een gezin leeft volgens een bepaald geloof. 

Er zijn scholen waar gewerkt wordt met een aannamebeleid. Bij veel scholen hoef je zelf niet gelovig te zijn om geplaatst te kunnen worden. Wel wordt verwacht dat de kinderen meedoen met de verhalen en/of vieringen van de school. 

Algemeen bijzonder basisonderwijs

Er zijn veel scholen die werken met een specifieke didactiek. De meest bekende basisscholen zijn: 

-Jenaplanscholen

Het kind staat centraal. De kinderen krijgen de kans om zich breed te kunnen ontwikkelen. Kinderen leren vanuit de leefwereld van het kind. Jenaplanscholen zijn gericht op de opvoeding van de kinderen. 

-Montessorischolen

Kinderen op deze scholen kunnen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. De leerkracht speelt hierop in door het juiste materiaal aan te bieden. De kinderen leren op deze manier in hun eigen tempo.

-Daltonscholen

Op deze scholen staat samenwerken en zelfstandigheid centraal. Kinderen leren al vroeg te plannen en een weektaak af te maken. 

-Vrije scholen

De kinderen zijn vrij om dingen te leren. Kinderen leren niet alleen cognitief, maar ze werken ook aan persoonlijke ontwikkeling in de sociale gemeenschap. 

Deze scholen kunnen openbaar zijn, maar er kunnen hierbij ook scholen zijn waar gewerkt wordt vanuit een  bepaald geloof. Het is goed om dit van te voren te bekijken voordat je hierin een juiste keuze kunt maken. 

Speciaal basisonderwijs

Mocht je kind een lichamelijke beperking hebben, moeite hebben met leren of een bepaald gedragsprobleem, dan past het speciaal basisonderwijs wel goed bij je kind. Scholen op het speciaal basisonderwijs werken met dezelfde doelen als de reguliere basisscholen. Kinderen op deze school mogen wel langer over de basisschoolperiode doen. De klassen zijn kleiner, waardoor er meer aandacht is voor het individuele kind. 

Speciaal onderwijs

Ook op het speciaal onderwijs kunnen kinderen terecht met een lichamelijke beperking, ernstige gedragsproblemen of als het kind een verstandelijke of geestelijke beperking heeft. Op het speciaal onderwijs is er een onderverdeling in vier clusters:

-Cluster 1: Dit zijn scholen voor kinderen met een visuele beperking (blind of slechtzien).

-Cluster 2: Dit zijn scholen voor kinderen met een gehoorprobleem, met ernstige spraakproblemen of kinderen met communicatieve problemen. 

-Cluster 3: Dit zijn scholen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook kinderen die langdurig ziek zijn, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen kunnen hier terecht. 

-Cluster 4: Dit zijn scholen voor kinderen met een ernstig of psychisch gedragsprobleem.

Brede scholen

Bij een brede school kun je denken aan een kindcentrum. In dit gebouw vind je niet alleen basisscholen, maar ook de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang kun je hier vinden. Door deze manier van werken, wordt de overgang wat makkelijker gemaakt. 

We hebben de verschillende soorten basisonderwijs op een rijtje gezet. Het is goed om van tevoren even goed te onderzoeken welk type onderwijs het beste bij je kind past.

Foto door Arthur Krijgsman via Pexels